Avsiktsförklaring Mc-OLA

Örebro 2006-06-27

Avsiktsförklaring Mc-OLA

Fakta om Nerikes Bikers MC (NBMC)

Nerikes Bikers MC en klubb som är öppen för alla sortens människor.
Vi vill träffas för att åka mc tillsammans utan att det ställs några märkeskrav.
Det viktiga för oss är motorcykelåkningen och därför har vi av tidsskäl avstått från att satsa på en klubbstuga.
Aktiviterer: vi arrangerar enkvällsstur/vecka, utflykter under ett antal helger och så erbjuder klubben medlemmarna att följa med på långtouring  (14-17 d) under semestertid.

Dessutom arrangeras tillsammans med SMC Örebro Län årligen Länsrundan och Hjälmaren Runt (samlade nästan 900 deltagare 2005).

Medlemsantal 6/6-06: 249 stycken
NBMC bildande: 1997
Klubbens Hemsida: www.nerikesbikers.se

Bakgrund

Motorcykelintresset har de senaste åren stadigt ökat.
Av de nyblivna MC-ägarna har flera fått A-kortet ”på köpet” när de tog bilkörkort.
Många i denna kategori har sökt och söker sig till vår förening.
På senare tid har fler och fler kvinnor valt att byta passagerarplatsen mot att ”bli” med egen MC.
Styrelsens ambition är att skapa god stämning så att alla medlemmar får uppleva den trevliga samvaron mellan oss motorcykelintresserade.
Vi tror att genom att utbyta erfarenheter av motorcykelåkandet hjälper vi varandra till att blir säkrare MC-förare.

Syfte

Nerikes Bikers MC skall genom ökad information, såväl muntligt som skriftligt, öka kunskapen om de risker som mc-åkning innebär, för att på så sätt undvika att våra medlemmar råkar ut för olyckor i samband med mc-åkning.
Den muntliga ges inför varje start av en gemensam aktivitet och den skriftliga ges löpande genom vårt medlemsblad ”Bikers Allehanda”.
NBMC avser att fortsätta att sprida kunskap om säkrare motorcykelåkning i detta forum.

Redaktören försöker via Vägverket, NTF och genom MC-tidningarna som utges 1ggr/månad uppdatera sig i för MC intressanta  framtidsfrågor.

Aktuella ämnesområden:

  • Skyddsutrustning.
  • Klädsel för att förbättra vår synbarhet för medtrafikanter. Exempelvis reflexvästar.
  • Fordonssäkerhet. Däck, bromsar och allmänt funktionsduglig motorcykel.
  • Väginventering.  Delge var det finns vägavsnitt som kan vara en trafikfara för oss motorcyklister. Exempelvis: brister i vägbanan, lösgrus, nybeläggning med löst grus.

Rapportera på brister i väghållningen till väghållande myndighet. Detta i samarbete med NTF och SMC Örebro Län.

Framtid

NBMC avser att på medlemsträffar informera om senaste nytt på säkerhetsfronten och bidra till säkrare motorcykelåkning.

Dessutom deltager vi i NTF:s infokampanjer riktade till allmänheten. Där informerar vi medtrafikanterna om de specifika risker som är sammankopplade med motorcykelåkning.

Tidsplan

Fortsätta den information vi tidigare gjort och gör till våra medlemmar, bl.a. genom vår medlemstidning och på

klubbträffar. En punkt under dagordning på styrelsemötena behandlar trafiksäkerhet, upprätta en åtgärdsplan för inrapporterade incidenter.

Styrelsen Nerikes Bikers MC (NBMC)

Genom
Janne Johansson      Ordf.

Share Dela