Policydokument för Alcotest

förDräger

NERIKES BIKERS MC (NBMC)

Nerikes Bikers MC (NBMC) vill verka för ökad trafiksäkerhet både via information om de risker som mc-åkning kan innebära och genom ett korrekt uppträdande i trafiken. Alkoholbruk är en sådan riskfaktor som inte hör ihop med mc-körning. Klubben förutsätter därför, att bruk av alkohol bland medlemmarna inte förekommer på ett sätt som kan inverka på trafiksäkerheten. Det gäller även kvarstående påverkan, så kallad bakfylla. Inom Nerikes Bikers MC ska vi alltid utan omsvep kunna säga att vi är en klubb som kör nyktert.

Styrelsen har därför antagit följande instruktioner för alkotest inom klubben:

  •  Styrelsen utser årligen en ansvarig person, som förvaltar och tillhandahåller klubbens alkotestmätare till färdledare.
  • Förvaltaren ser till att mätaren årligen kalibreras, att batterier är OK, att munstycken finns samt att färdledaren instrueras i alkotestmätarens användning.
  • Färdledare ansvarar för att alkotestmätaren medtas på turen.

Kontroll av alkoholhalt utförs:

  • Vid resor med föranmälan anordnade av klubben eller någon som agerar på klubbens uppdrag.
  • Vid MC-körning dagen efter då övernattning skett.

Färdledaren utser en eller två personer att bistå vid test av samtliga förare.
Färdledare upprättar lista på medföljande förare.

  • Kontroll av alla förare, inklusive förare utom klubben som medföljer på turen, ska utföras före avfärd. Testerna avprickas på listan, så att ingen glöms bort.
  • Godkänd för att få medfölja på turen är bara förare utan någon alkoholhalt (noll promille) vid provet.
  • Förare som sätter sig emot att genomgå alkotest får inte medfölja på tur.
  • Färdledare återlämnar alkotestmätaren till förvaltaren senast dagen efter avslutad tur, om inte annat överenskommits.
Share Dela