Integritetspolicy för NBMC

Integritetspolicy för NBMC

Denna policy gäller för Nerikes Bikers MC, nedan kallat NBMC.
__________________________________________

Denna integritetspolicy gäller för samtliga webbsidor på nerikesbikers.se samt de medlemsregister och ekonomisystem som används av NBMC.
NBMC är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in på webbplatsen, vid mailkontakt samt i våra medlemsregister.  

Personuppgifter som behandlas

NBMC samlar in personupplysningar som personnummer, namn mm. enligt nedan:

Exempel på information som inhämtas:

 • Namn/Företagsnamn
 • Kontaktperson
 • Person/Org. Nr.
 • Adress/fakturaadress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, cookies mm.

Hur hämtar vi information?

NBMC samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor, medlemsansökningar samt vid fakturering av sålda tjänster och/eller produkter. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till våra tjänster.

Exempel på formulär:

 • Kontaktformulär på webb.
 • Medlemsansökan.
 • Anmälan till aktiviteter.

Ändamålet med information som inhämtas

 • För att kunna ge tillgång till vår gemenskap som medlem i föreningen.
 • För att kunna deltaga i våra aktiviteter.

Hur lagras informationen?

Information som inhämtats genom formulär på nerikesbikers.se lagras i vårt mail-system under den tid ärendet pågår.

Information som inhämtas vid medlemsansökan lagras i vårt medlemsregister.

Hur tas information bort?

Information tas bort enligt bokföringslagens arkiverings tid.

Personuppgifter som inte berörs av annan lag tas bort när inga ekonomiska oklarheter föreligger. Uppgifterna sparas minst 12 månader och max 23 månader, detta för att kunna ”återvärva” ej betalande medlemmar under det första obetalda året efter avslutat medlemskap.

Utlämning av information till tredje part?

Personuppgifter delas inte ut till tredjepart, men NBMC kan använda underleverantörer för att leverera administrativa tjänster. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å NBMC ´s vägnar.

Rättigheter

Som medlem i NBMC har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan kräva ett registerutdrag på de uppgifter vi har om dig och du har också rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade. När medlemsförhållandet är avslutat så har du rätt att få personuppgifterna raderade i enlighet med GDPR/Personuppgiftslagen och eller Bokföringslagen.

Om du tror att NBMC inte har uppfyllt dina rättigheter enligt GDPR/Personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se 

Kontakt
info@nerikesbikers.se

Share Dela