Anmälan till aktiviteter

Här är hela utbudet av evenemang och aktiviteter som klubben erbjuder där föranmälan är nödvändig.

Viktigt är att man vid betalning anger OCR/Referensnummer samt gör detta separat för varje anmälan man gjort. Gör alltså separata betalningar för varje anmälan.

OBS! Skapa INTE någon ny identitet eller ”par identitet” (ex. Kalle & Ada) vid anmälan till aktivitet utan använd din/era ordinarie namn och epostadresser. Gör alltså en anmälan per person, annars skapas det nya medlemmar och medlemsavgift debiteras…


 

Boka aktiviteter och artiklar

Share Dela